Käyttäjän lisääminen

Jos haluat lisätä uuden käyttäjän, paina ”Käyttäjät” kohtaa sivun vasemmalla
puolella olevasta harmaasta palkista.
Nyt sinulla pitäsi olla näkyvissä lista käyttäjistä. Täällä on kaksi kohtaa
joista voit lisätä uuden käyttäjän. Ensimmäinen on ruudun ylälaidassa
”Käyttäjä” otsikon vieressä oleva nappi (Lisää olemassa oleva). Toinen on ruudun vasemmassa
reunassa ”kaikki käyttäjät” otsikon alla oleva linkki (Lisää uusi). Kumpikin näistä
linkeistä menee olemassa olevan käyttäjän tekemisen sivulle.