Sivun kirjoittaminen

Sivun otsikko kirjoitetaan sivun yläreunassa olevaan laatikkoon jossa lukee ”Lisää otsikko tähän”

Sivun sisältö kirjoitetaan isoon valkoiseen laatikkoon joka on ruudun keskellä.

Sivun oikealla puolella on laatikoita joista voi säätää sivun asetuksia.

Ensimmäisessä laatikossa lukee ”Julkaise” tästä laatikosta voi säätää sivun julkaisuasetuksia.
Tärkein asia laatikossa on suuri sininen ”Julkaise” nappi. Tästä napista painetaan kun
sivu on valmis jotta se tulisi näkyviin sivustolle. Kun sivu on julkaistu napin teksi muuttuu ja
siinä lukee ”Päivitä”. Kun sivuun tekee muutoksia julkaisun jälkeen.
Päivitä napista pitää painaa jotta muutokset tulevat näkyviin sivustolle.

Muut säätimet laatikossa ovat.

Tila Tästä voit muutta sivun julkaisutilaa vaihtoehtoina ovat ”Luonnos”, ”tarkistettavana” ja ”Julkaistu”.
Julkaistu tulee vaihtoehdoksi vasta kun artikkeli on julkaistu.
Näkyvyys Tästä voit säätää sivun näkyvyyttä, voit tehdä siitä salasanasuojatun tai yksityisen.
Jos haluat piilottaa sivun, voit tehdä siitä yksityisen jolloin se ei ole enää näkyvissä sivuston vierailijoille.
Julkaise Tästä voit säätää sivulle ajastetun julkaisupäivän. Kun artikkeli on julkaistu teksti muuttu ja siinä lukee ”Julkaistu” tästä kohdasta voit muuttaa sivun julkaisupäivää.

Toisessa laatikossa lukee ”Sivun ominaisuudet” Tässä laatikossa on muutama tärkeä säädin.
Yläsivu kohdasta valitaan muokattavalle sivulle yläsivu. Muokattava sivu asettuu valitun yläsivun alasivuksi.
Sivupohjasta voit valita sivulle valmiiksi tehdyn pohjan. Järjestys kohtaan voit kirjoittaa sivulle numeron. Sivut lajitellaan sivustolla tämän numeron mukaan.

Kolmannessa laatikossa lukee ”Artikkelikuva” Tässä laatikossa voit määrittää sivulle artikkelikuvan joka tulee näkyviin sivuston vierailijoille.

Sivuston etusivua muokataan eri tavalla kuin normaaleja sivuja. Jos tarvitset apua etusivun muokkaamiseen katso Etusivun muokkaaminen.